Nanotechnologie

Nanovlákna


Nanovlákno je očima neviditelné a je tak malé a lehké, že jeden gram nanovláken by obtočil Zemi kolem rovníku.

Mají obrovský měrný povrch 

Membrána z nanovláken o rozměrech 1 m² má stejnou velikost povrchu jako fotbalové hřiště.

Malá velikost pórů


Póry mezi nanovlákny mají rozměry cca 20-10 nanometrů. Takže jimi neprojdou bakterie, viry, alergeny. Ale umí propustit molekuly vzduchu.

Variabilní průměr


Průměr vláken můžeme řídit podle toho, jak je potřebujeme aplikovat.

Nanovlákna jsou schopna změnit vlastnosti řady používaných materiálů nebo umožňují vytvořit materiály zcela nové. Jejich použití je velmi široké. V současnosti jsou nanovlákna využívána nejvíce v oblasti vzdušné filtrace, kde odstraňují efektivně submikronové částice, včetně virů a bakterií. Vysoká účinnost se nemění v čase, jako je tomu u elektricky nabitých filtrů, a přitom je spotřeba energie potřebná k filtraci mnohem nižší. Membrány pro nanofiltraci dokážou oddělit molekuly ve velikosti od 0,5 do 10 nm.

Technologie

NANOSPIDER™


Zařízení Nanospider™ je zkonstruováno k výrobě všech druhů organických a anorganických nanovláken. Celý sortiment obsahuje nejen zařízení pro laboratoře umožňující výzkum a vývoj nanovláken, ale také výrobní linky pro malosériovou výrobu a průmyslové velkokapacitní linky.

Všechna zmiňovaná zařízení pracují na téže technologii Nanospider™, tzn. na bázi zvlákňování polymerů pomocí electrospinningu. To umožňuje snadné rozšíření výroby z laboratorních podmínek do průmyslového měřítka.

Tým nanodivize


Lenka Mynářová

Členka představenstva NAFIGATE Corporation, a.s.

Pavel Čechal

Předseda představenstva NAFIGATE Corporation, a.s.

Jiřina Repaská

CEO, členka představenstva NAFIGATE Corporation, a.s.

Projekty

Certifikáty

Strojírenský Zkušební Ústav. s.p.


Vizuální inspekce, testování a vyhodnocení okenních sítěk Nanocleaner

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.


Analýzy probíhají v souladu s normou ČSN EN ISO 9308- 1, STN EN ISO 9308-1.

ALS Czech Republic, s.r.o.


Vyhodnocení účinnosti filtrace EcoBrane pomocí filtrace roztoku s vysokým obsahem koncentrátu bakterie Escherichia Coli.

Kvalita filtrované vody

Vodní zákal je prvním indikátorem znečištění u pitné vody, zejména v období dešťů způsobuje mnoho problémů a onemocnění. To je způsobeno anorganickými, organickými a biologicky nerozpustnými částicemi. Většina této kontaminace není primárně nebezpečná, ale nebezpečí představují bakterie, které žijí na těchto nerozpustných částicích. Vysoký zákal také ztěžuje efektivní sterilizaci UV zářením. Intenzita zákalu je uváděna v jednotkách NTU (Nefelometrické zákalové jednotky) a bezpečné hodnoty pro pitnou vodu musí být nižší než 5 NTU. Ve vodě na obrázku bylo měřeno přibližně 800 NTU a v Africe je taková voda běžně používána bez jakéhokoliv čištění pro pití, vaření i praní.

Kvalita říční vody pár vteřin po filtraci pomocí membrán EcoBrane.


Kromě zákalu je sledována především bakteriální kontaminace, protože ta ve skutečnosti způsobuje největší problémy spojené s pitnou vodou. Koliformní a fekální koliformní bakterie spolu s Escherichia coli jsou hlavním indikátorem kontaminace vody stolicí, a mohou způsobit velmi těžká průjmová onemocnění, dehydrataci a v těžkých případech i smrt. Tato relativně častá kontaminace může být snadno odstraněna prostou filtrací kontaminované vody přes naši membránu.

Řekli o nás

“Okenní síťky NanoCleaner jsou vyvinuty a vyráběný společností NAFIGATE Corporation, a.s. na základě nanovlákenné technologie. Díky jejich unikátní  patentované výrobní metodě dosahuje nejvyšší filtrační kapacity po dobu tří let životnosti. „

 — Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc – 

Vynálezce technologie Nanospider

“Problém s vodou se celosvětově týká tří hlavních aspektů – je to dostupnost, kvalita a cena. Role bakteriálních filtrů je dnes největší v chudých zemích se silně znečištěnou vodou. Zde může levný a účinný bakteriální filtr zachránit velké množství životů a doslova změnit svět, ale i v Evropě se jedná o vhodné doplňkové řešení pro malé a zhoršující se pitné zdroje, jako jsou studny. „

– RNDr. Václav Cílek, CSc. –

Profesor

Získejte průbežné informace o vývoji našich produktů a technolgií.