logo
Načítání

 

 

 

Nanotechnologie


NANOVLÁKNA


Nanovlákno je očima neviditelné a je tak malé a lehké, že jeden gram nanovláken by obtočil Zemi kolem rovníku.

Poměr velikosti bakterie k molekulám 02 a CO2

Nanovlákna umí skvělé věci:

  • mají obrovský měrný povrch – membrána z nanovláken o rozměrech 1 m2 má stejnou velikost povrchu jako fotbalové hřiště,
  • malá velikost pórů – póry mezi nanovlákny mají rozměry cca 20-10 nanometrů. Takže jimi neprojdou baterie, viry, alergeny. Ale umí propustit molekuly vzduchu,
  • průměr vláken, který můžeme řídit podle toho, jaká aplikace potřebujeme.

Nově umíme vyrobit nanovlákna s novými vlastnosti – mají větší životnost, lze je prát, umíme vyrobit kompozity, které lze omývat.

Nanovlákna jsou schopna změnit vlastnosti řady používaných materiálů nebo umožňují vytvořit materiály zcela nové. Jejich použití je velmi široké. V současnosti jsou nanovlákna využívána nejvíce v oblasti vzdušné filtrace, kde odstraňují velmi efektivně submikronové částice, včetně virů a bakterií. Vysoká účinnost se nemění v čase, jako je tomu u elektricky nabitých filtrů, a přitom je spotřeba energie potřebná k filtraci mnohem nižší. Membrány pro nanofiltraci jsou schopny oddělit již molekuly ve velikosti od 0,5 do 10 nm.HISTORIE NANOVLÁKENNANOVLÁKNA A BUSINESS


Nanovlákna jsou nadějí při hledání řešení pro zásadní problémy rozvoje lidské společnosti – čištění a výroba pitné vody, mobilní zdroje energie, baterie umožňující skladování energie. Díky tomu, že tyto problémy zajímají milióny lidí, kteří čekají na jejich řešení /a bez jejich řešení není možný další rozvoj řady regionů s obrovskou potenciální poptávkou/ jsou nanovlákna velkou podnikatelskou příležitostí. Odhad budoucího vývoje poptávky po produktech s nanovlákny je velmi vysoký – očekává se až 40% růst.

Podnikatelský potenciál nanovláken je navíc umocněn tím, že na nanovlákna s rozměry nad 100 nm se na rozdíl od nanočástic nevztahuje regulace /a to ani v EU/ a jsou potenciálně vhodná i pro použití v potravinách nebo pro styk s potravinami.
TECHNOLOGIE NANOSPIDERTM


Zařízení NanospiderTM je zkonstruováno k výrobě všech druhů organických a anorganických nanovláken. Celý sortiment obsahuje nejen zařízení pro laboratoře umožňující výzkum a vývoj nanovláken, ale také výrobní linky pro malosériovou výrobu a průmyslové velkokapacitní linky.

Všechna zmiňovaná zařízení pracují na téže technologii NanospiderTM, tzn. na bázi zvlákňování polymerů pomocí electrospinningu. To umožňuje snadné rozšíření výroby z laboratorních podmínek do průmyslového měřítka.


foto: Elmarco, s.r.o.

Více informací na stránkách společnosti Elmarco zde