Projekt WaysTUP! zaměřený na valorizaci městského bioodpadu úspěšně vstupuje do další fáze!

23. 8. 2020