Kam kráčíš, PHA?

4. 10. 20200

Od obalů k textilu a funkčním aplikacím

Z průzkumu organizace GO!PHA vyplývá, že PHA se bude v příštích pěti až deseti letech více rozvíjet v dalších specializovaných segmentech. Nové poznatky umožňují stále více využívat specifických vlastností PHA, které tak nachází široké uplatnění v kosmetice a dále při výrobě šetrných lepidel, barev a nátěrů. Velký nárůst je očekáván zejména v textilním průmyslu, rozvíjet se budou také akvakultury využívající PHA. Odhaduje se, že v následujících pěti letech se produkce PHA zvýší více než třikrát. Podle European Bioplastics právě PHA bude stát za zvýšením produkce rozložitelných bioplastů.

PHA jsou šetrnou alternativou k syntetickým plastům při výrobě obalů a plastového jednorázového zboží. Biodegradabilní polymery jsou také hojně využívány v zemědělství, například jako mulčovací folie. Velmi diskutovanou oblastí jsou také medicínské aplikace. Polyhydroxybutyrát, PHB, je velmi dobře přijímán a postupně degradován v lidském těle. Je tak skvělým materiálem pro tkáňové inženýrství, kloubní náhrady, biokompatibilní zařízení, jako nosič aktivních složek léků atd. Kvůli náročnému a nákladnému testování je ale vývoj medicínských aplikací otázkou delších časových horizontů.

GO!PHA je nezisková organizace, která spojuje jak firmy, tak akademická pracoviště zabývající se výrobou PHA a vývojem aplikací. Shrnuje nejnovější poznatky na poli výzkumu, usnadňuje navazování kontaktů mezi jednotlivými organizacemi, mapuje trh a zabývá se legislativou týkající se biodegradabilních materiálů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *