Nové poznatky o postojích spotřebitelů k odpovědnému balení

21. 7. 2020

Globální expert na obaly Amcor zveřejnil výsledky svého nejnovějšího výzkumu spotřebitelského vnímání udržitelnosti v souvislosti s obaly. Získaná data ukazují mimo jiné ochotu spotřebitelů zaplatit více za diferencované produkty od top značek. Podle Micheala Zacka, obchodního ředitele společnosti, jsou spotřebitelé stále zodpovědnější ve svých volbách a častěji se rozhodují o nákupu na základě jeho vlivu na životní prostředí. V průzkumu více než 4 000 spotřebitelů se sice vyskytují odchylky mezi jednotlivými státy, ale obecně platí, že 83% dotazovaných pravidelně čte pokyny na obalu týkající se jeho likvidace. Společnost Amcor zaujímá vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti. Společnost spolupracuje s nevládními organizacemi a dalšími subjekty na zlepšení infrastruktury pro nakládání s odpady a zlepšení vzdělávání spotřebitelů a účasti na recyklaci a neustále rozšiřuje své portfolio v oblasti obalů. Aktuálně společnost dodává inovativní obaly od recyklovatelných PET obalů vyrobených ze 100% recyklovaného obsahu po spotřebiteli až po jedinečné recyklovatelné flexibilní sáčky globálním hráčům, jakými jsou PepsiCo nebo třeba Nestle. Společnost vedla obalový průmysl v oblasti udržitelnosti již řadu let. V červnu 2020 se společnost připojila k ReSource: Plastic, vedenému Světovým fondem pro ochranu přírody, jehož cílem je urychlit závazky organizací v oblasti plastů a do roku 2030 zabránit vstupu 50 milionů tun plastů do přírody. Společnost rovněž pracuje na urychlení svého programu udržitelnosti investováním do výzkumu a vývoje, infrastruktury, vybavení, otevřených inovací a rozšíření své partnerské sítě.