HomeCategory

Projekty

Společnost NAFIGATE Park s.r.o. byla založena jako první výrobní závod na nanovlákna patřící společnosti NAFIGATE Corporation a.s.

Demonstrativní proces výroby a enzymatické recyklace ekologicky bezpečných, mimořádně kvalitních a víceúčelových pevných obalů na bázi PHA pomocí integrace plazmatu do hodnotového řetězce