HOOP

Platforma pro podporu investic do zhodnocování městského bioodpadu a odpadních vod v rámci cirkulárních měst
Hoop

Města jsou hlavními centry cirkulární bioekonomiky, kde je bioodpad surovinou pro výrobu bezpečných a udržitelných bioproduktů.

V tomto projektu výzkumného programu Horizon 2020 buduje společnost Nafigate Corporation a dalších 22 účastníků technické, ekonomické, finanční a právní znalosti pro zhodnocení organického komunálního odpadu a kalů z městských odpadních vod. Osm iniciativních měst a městských seskupení získá podrobnou asistenci a cirkulární obchodní model šitý na míru každému městu tak, aby mohlo zavést nové technologie pro nakládání s odpady a výrobu bioproduktů z bioodpadu a odpadních vod.

Jsme partnerem města Bergen a přinášíme klíčovou technologii pro cirkulární využití odpadních zdrojů.

Tento projekt pomůže zvýšit návratnost investic opětovným využitím zdrojů, vytvořením pracovních míst a rozvojem místních kapacit bioekonomiky. HOOP zahájí zapojení zájemců a občanské vědecké iniciativy podporující změnu chování a přijatelnost výrobků z bioodpadu, jakož i předcházení vzniku potravinového odpadu. HOOP navazuje na práci projektů VALUEWASTE, Scalibur a WaysTUP! Na základě zkušeností z osmi pilotních projektů budou vyvinuté přístupy rozšířeny do dalších měst.

Více informací naleznete na: https://hoopproject.eu/