S projekty jsme začínali v době, kdy cirkulární ekonomika jako pojem neexistovala

27. 1. 20220

Kdy se lidé začali zajímat o to, v jakém prostředí žijí, co konzumují, co dýchají, proč se brodí v lese plném odpadků? Kdy se každý z nás rozhodl udělat něco pro to, aby planeta, jejíž jsme součástí, nezahynula kvůli našemu pohodlí, rozmařilosti, konzumnímu způsobu života? A kolik toho zmůže jedinec? A co mohou změnit firmy, výrobci, věda, vývoj, spolupráce? Otázek, kterých si budeme muset brzy všímat všichni, přibývá. Odpovědí také. A to je dobře. O těch, které jsou o praxi, jež vede k pokroku a optimistickému vkladu businessu do budoucnosti, jsem si psala s PhDr. Lenkou Mynářovou, členkou představenstva společnosti NAFIGATE Corporation, a.s. Tato firma překročila v náhledu na skutečnost hranice dosud známých možností a ukazuje, jak zužitkovat to, čemu se donedávna říkalo odpad. Podniká na základě unikátních řešení, přesah její činnosti je víc než globální, ba vesmírný. Ukazuje, co je to cirkulární ekonomika a kudy vede cesta k životu v daleké budoucnosti. Je to firma s nápady, životadárnou filozofií i úžasnými výsledky.

Mynarova Deloitte Fast 50

Přečtěte si celý rozhovor na webu Madam business.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *