WaysTUP!

Hodnotové řetězce pro přeměnu městského bioodpadu na bioprodukty v kontextu města
WaysTUP

Cirkulární ekonomika musí inspirovat technologické, organizační a sociální inovace napříč i v rámci hodnotových řetězců. Spíše než přístup zaměřený čistě na produkty, vyžaduje systémovou změnu, stejně jako změny regulační, institucionální a kulturní.

Hlavním cílem projektu WaysTUP! ve výzkumném programu Horizon 2020 je vytvořit nové hodnotové řetězce pro využití městského bioodpadu k výrobě účelových produktů s vyšší hodnotou. V rámci WaysTUP! chceme demonstrovat různé odpadní zdroje jako nové vstupní suroviny pro výrobu biologických materiálů, vyvinout a implementovat přístup založený na změně chování občanů a místních komunit, definovat obchodní modely a poskytnout pokyny pro přijetí nových organizačních modelů na úrovni veřejné správy, které podpoří zhodnocování městského bioodpadu.

Demonstrace pilotních projektů proběhne v několika evropských městech – mimo jiné také v Praze s Nafigate Corporation jako lídrem v transformaci hodnotového řetězce. V projektu WaysTUP! propojujeme upcyklaci použité kávové sedliny s biotechnologií Hydal. Odpadní kávová sedlina je bohatým zdrojem olejů a polyfenolů vhodných pro kosmetiku a zároveň dobrým zdrojem uhlíku pro výrobu Hydal PHA. Prostřednictvím kaskádové recyklace chceme zhodnotit kávovou sedlinu v různých aplikacích včetně výroby biopolymeru P3HB.

Více informací naleznete na adrese: https://waystup.eu/