Ostrava je součástí HOOP Networku!

19. 4. 2021

Tým HOOP vítá Ostravu na palubě sítě měst a regionů HOOP!

Nyní jste zaregistrováni do databáze HOOP a jejího seznamu kontaktů: budeme vás pravidelně informovat o vývoji projektů a výsledcích, které vám pomohou dále rozvíjet vaši místní bioekonomickou strategii.

Jako člen HOOP budete mít možnost navazovat kontakty s dalšími městy a regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti bioekonomiky nebo se zabývají podobnými inovacemi, a budete mít příležitost být pozváni na studijní návštěvy a projektové workshopy. Dále je vám k dispozici specializovaný balíček komunikačních nástrojů, který vám umožní prezentovat podporu vašeho města nebo regionu, a příručka pro vstup do projektu.

Část rozpočtu projektu bude vyhrazena na financování účasti týmu HOOP a jeho odborníků na příslušných akcích (webináře, konference, studijní návštěvy, workshopy atd.) pořádaných v rámci projektu. Budete informováni, kdykoli se naskytne příležitost využít tyto různé služby.

Welcome to the HOOP Network of Cities and Regions

Nadcházející kroky

V následujících měsících partneři HOOP vytvoří městské biohospodářské centrum. (UCBH), online platformu na podporu výměny znalostí a jejich šíření ve městech po celé Evropě. Centrum městské bioekonomiky bude zřízeno v roce 2022. Do té doby s vámi zůstaneme v kontaktu prostřednictvím seznamu kontaktů přívrženců HOOP, s nimiž budeme sdílet informace o relevantních výsledcích a aktivitách, k nimž budete přizváni.

Síť měst a regionů je řízena Sdružením měst a regionů pro udržitelné hospodaření (ACR+). Pokud potřebujete další informace, neváhejte je kontaktovat.