Zveme vás na online workshop Horizon 2020 WaysTUP!

4. 5. 20210

Rádi bychom vás pozvali na online workshop, na kterém budou představeny výsledky a budoucí plány pilotního výzkumu č. 4: Bioplasty pro Horizon 2020 WaysTUP! projekt,jejímž partnerem je společnost Nafigate Corporation.

Projekt WaysTUP!, podporovaný programem Horizon 2020, má za cíl představit portfolio metod pro přeměnu městského bioodpadu na nové hodnotné produkty, jako jsou potravinářské a krmné přísady, bioetanol, biopolymery nebo bioplasty. Mezi vstupní suroviny patří masný odpad, kávová sedlina, bioodpad z domácností, použité kuchyňské oleje, celulózový recyklát získaný z odpadních vod nebo rostlinný odpad. Cílem projektu je mimo jiné zlepšit pohled veřejnosti na městský bioodpad a podnítit zvýšení sběru komunálního bioodpadu.

Společnost Nafigate Corporation se zabývá přeměnou kávového oleje na biopolymer PHA pro další zpracování na bioplasty.

Workshop mapující výsledky projektu zahájeného v září 2019 se uskuteční 12. května 2021 v 10:00 hod. Další informace naleznete v programu a pozvánce.

Stačí se na seminář zaregistrovat prostřednictvím Google formuláře a všechny další důležité informace o registraci vám budou doručeny s dostatečným předstihem.

Těšíme se na vás!


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *