Novinky z WaysTUP!

2. 11. 20210

Dikarboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem (lcDCA) mají široké využití jako suroviny pro syntézu polymerů (polyesterů). Například kyselina dodekanediová (DCA-12) se používá k výrobě alifatických polyesterů ve velkém měřítku. Dále se používají ve vláknech, filmech, licích pryskyřicích, změkčovadlech, syntetických mazivech a lepidlech.

To přivedlo tým WaysTUP! v Praze (Česká republika) společně s týmem z Terni (Itálie) ke spolupráci a optimalizaci procesu výroby lcDCA fermentací, která vychází z vybraných zdrojů cukrů s nízkým dopadem a použitých kuchyňských olejů a je založena na vylepšeném mikroorganismu s nízkým biologickým rizikem (BSL1) a lepší výkonností. Klasifikace úrovně biologické bezpečnosti (BSL) se používá k rozlišení opatření potřebných v laboratorním souboru pro odpovídající ochranu pracovníků v něm. Klasifikace BSL-1 (existují čtyři) je nejnižší klasifikací v rizikovém stupni úrovně biologické bezpečnosti v laboratoři. Stručná definice by mohla znít: studium nebo léčba mikrobiologických činitelů nebo toxinů, o nichž není známo, že by trvale vyvolávaly onemocnění u zdravých dospělých osob.

Více informací naleznete na waystup.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *