Vývoj trhu s bioplasty

5. 2. 20200

Dynamický růst: globální výrobní kapacita bioplastů 2019-2024

Bioplasty představují přibližně 1 procento z více než 359 milionů tun plastů vyrobených ročně. S rostoucí poptávkou a vznikem náročných výrobků a jejich využitím však trh s bioplasty roste a diverzifikuje se. Globální výrobní kapacita bioplastů se zvýší z přibližně 2,11 milionu tun v roce 2019 na 2,43 milionu tun v roce 2024.

Vývoj a diverzifikace materiálů

Alternativy bioplastů existují téměř pro všechny tradiční plastové materiály a jejich aplikace. Vzhledem k tomu, že bioplasty jsou stále dostupnější pro komerční využití, bude se jejich výrobní kapacita v příštích pěti letech dále diverzifikovat.

Využití a segmentace trhu

Bioplasty mají širokou škálu využití, od obalů až po spotřební výrobky, jako je elektronika, automobilové díly a textil. Největší část spotřeby bioplastů tvoří obaly – v roce 2019 to bude více než 53 % (1,14 milionu tun) z celkové spotřeby.

Podíl využití půdy pro bioplasty se odhaduje na 0,2 %.

Půda využívaná k pěstování obnovitelných surovin pro výrobu bioplastů zůstává v roce 2019 přibližně 0,79 milionu hektarů. Představuje tak pouze 0,016 procenta celkové světové zemědělské plochy, která činí 4,8 miliardy hektarů. Vzhledem ke stálému růstu trhu se tento podíl do roku 2024 mírně zvýší na 0,024 %. To opět ukazuje, že mezi obnovitelnými materiály používanými pro výrobu potravin a krmiv a výrobou bioplastů neexistuje konkurence.

Aktualizace těchto údajů

Aktualizace údajů o trhu pro rok 2019 byla sestavena ve spolupráci s odborníky z Nova-Institute (Hürth, Německo). Grafy s tržními daty jsou k dispozici ke stažení na adrese: http://www.european-bioplastics.org/news/publications/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *