Projects

Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací


Název projektu a registrační číslo: 

Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000907 

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel: 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK) 

Žadatel: 

NAFIGATE Corporation, a. s. Partner: 

Datamar International, s.r.o.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. realizuje projekt “Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací” od 1.2.2016 do 31.12. 2018.

Cílem projektu je realizovat průmyslový výzkum v oblastech nanovlákenných aplikací pro filtraci vody a vzduchu, nanovlákenných aplikací pro kosmetiku a nanobio high end aplikací. Dále prohloubit stávající spolupráci s VŠ a výzkumnými pracovišti a připravit globálně konkurenceschopné aplikace pro průmyslové využití a výrobu. V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují, jsou: 

1. Aktivita 1 Nano - Vývoj nanovlákenných mebrán s využitím české technologie Nanospider 

2. Aktivita 2 - Aplikace 2 Bio - Vývoj low- end a high-end aplikací biotechnologie Hydal 

Pro realizaci aktivit je využito vlastní RaD centrum v Liberci a výzkumná infrastruktura partnerů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení parametrů průmyslové technologie Hydal ve spolupráci s VUT


Název projektu a registrační číslo: 

Zlepšení parametrů průmyslové technologie Hydal ve spolupráci s VUT CZ.01.01,02/0.0/0.0/15_013/005069 

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel: 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Partnerství znalostního transferu, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK) 

Žadatel: 

NAFIGATE Corporation, a. s. 

Partner: 

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s partnerem Vysokým učením technickým v Brně realizují projekt “Zlepšení parametrů průmyslové technologie Hydal ve spolupráci s VUT” od 1. 8. 2016 do 31. 7.  2018.

Biotechnologie Hydal je strategickým projektem se silným globálním potenciálem.

Cílem projektu je podpořit a urychlit inovační procesy ve firmě NAFIGATE Corporation, a.s. formou znalostního transferu zaměřeného na zlepšení výrobních procesů a současně umožnit pracovníkům VŠ poznání procesů výrobní praxe. Díky tomu současně dojde ke snížení závislosti NAFIGATE Corporation, a.s. na externích subjektech prostřednictvím osvojení nových - dosud chybějících -znalostí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal


Název projektu a registrační číslo:

Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012539

Žadatel:

NAFIGATE Corporation, a.s.

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK)

Partner:

Datamar International, s.r.o.

BOCHEMIE a.s.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a BOCHEMIE a.s. realizuje projekt “Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal” od 30.11.2017 do 31.10. 2020.

Cílem projektu je realizovat výzkumně vývojové aktivity, které umožní nabídnout nové typy aplikací pro globální trh. V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Další oleje - bude ověřována vhodnost oleje pro proces výroby PHA a specifika výrobního procesu pro různé typy oleje.

2. Chemické speciality  -  bude proveden up-scaling výroby z laboratorního měřítka na semiindustriální úroveň.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Veřejná nabídka

V rámci realizace projektu Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000907 byl realizován průmyslový vývoj nanovlákenné membrány pro čištění vody pro nezávislé zdroje energie, pro MBR, pro průmyslovou vzdušnou filtraci za vysokých teplot, pro filtraci vzduchu v oknech, pro bateriové separátory, pro kosmetické účely, průmyslový vývoj receptury pro vstřikování a termoforming aplikace bio polymeru a monomeru v kosmetice, aplikace PHB pro Nanobio Smart Packaging, nanovlákenné aplikace PHB, deriváty PHB pro technologické zpracování oballů na bázi obnovitelných nebo biodegradabilních materiálů.

Výsledky těchto dílčích výzkumů je možné poptávat u společnosti NAFIGATE Corporation, a. s., na adrese Prosecká 851/64, Praha 9, kontaktní osoba PhDr. Lenka Mynářová.