NAFIGATE proniká do prestižních evropských výzkumných projektů

5. 8. 20190

Společnost NAFIGATE Corporation se utkala v ostré konkurenci se stovkami projektů, které usilovaly o financování z prestižních evropských fondů. Společně s dalšími partnery jsme byli úspěšní ve dvou výzkumných programech – Horizon 2020 a Eurostars. Cílem obou projektů je využít odpad jako hodnotný materiál pro výrobu nových produktů. NAFIGATE tak staví na svých bohatých zkušenostech s odpadním olejem.

Projekt WaysTUP!, který uspěl i s širším konsorciem včetně české firmy v projektu Horizon 2020, se zaměřuje na zpracování odpadních olejů vyprodukovaných evropskými městy. NAFIGATE je v tomto projektu klíčovým řešitelem.

V programu Eurostars uspěla společnost NAFIGATE spolu s dalšími čtyřmi partnery v projektu RIMPLAN, který se zaměřuje na výrobu těsnicích prvků pro elektronická zařízení pomocí vstřikovacího lisování.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *