NAFIGATE poskytuje českým univerzitám nanomateriály k testování

23. 3. 2020

V současné situaci si velmi vážíme aktivit českých výzkumných týmů a hledáme způsoby, jak jim co nejrychleji pomoci. Velmi úzce komunikujeme jak s CIIRC, tak s kolegy z VUT, kteří hledají materiály pro roušky a respirátory.

Tato spolupráce bude základem pro budoucí výzkum a vývoj.