NAFIGATE Park a Hydal – další kroky?

2. 2. 20210

Jako NAFIGATE Corporation a.s. jsme od počátků razili dvě cesty, „nano“ a „bio“. Za dílčími liniemi však vždy stál stejný cíl – využít léta vědeckého bádání k realizaci produktů. Výrobní fázi se nám podařilo nastartovat během loňského listopadu se započetím provozu nanotovárny NAFIGATE Park, která zároveň zastřešila námi budovanou „nano“ linii. V NAFIGATE Corporation nyní můžeme věnovat veškerou energii do sféry „bio“ – konkrétně do projektu Hydal, pro který začínáme vyvíjet v R&D centrum a výrobní kapacitu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *