Přírodní polymer

Biopolymery


Biopolymery jsou polymerní materiály, které jsou v přírodě tvořeny živými organismy. Příklady biopolymerů zahrnují celulózu, chitin, škrob, kaučuk, lignin, proteiny, které jsou tvořeny aminokyselinami, či např. PHA (Polyhydroxyalkanoáty). 

Vedle přírodních polymerů existují i syntetické polymery, které vznikají polymerizací, tedy kombinováním menších molekul nazývaných monomery do řetězce, který je držen kovaletními vazbami. Polymery jsou materiály složené z dlouhých opakujících se molekulárních řetězců a mají unikátní vlastnosti, které závisí na typu spojené molekuly a na tom, jak jsou spojeny. 

Termín polymer se často používá k popisu plastů. Plasty jsou polymery s různými jedinečnými vlastnostmi, jako je nízká hustota, vysoká trvanlivost či tvarovatelnost, díky nimž pronikly téměř do všech oblastí našeho života.

Jak funguje

Přírodní polymer P3HB nahrazuje funkci mikroplastů a chemických UV filtrů. Na rozdíl od umělých látek je zcela rozložitelný ve vodě. Nezatěžuje tak přírodu a řeší jeden z nejzávažnějších problémů kosmetického průmyslu.


Přírodní polymer P3HB neohrožuje přírodu.

Vytváří ho mikroorganismus, kterému slouží jako zdroj energie.
Přírodní polymer P3HB dokážeme využít jako peelingové částice a UV filtr.
Po smytí se ve vodě rozloží.

Hlavní výhody našeho řešení


Jde o celosvětově první kosmetiku, která zcela biodegraduje, předchází vzniku odpadu a nezatěžuje tak životní prostředí problémovými mikroplasty a mikropolutanty.

Neobsahuje žádnou látku, která by negativně působila na životní prostředí či jej jakýmkoli způsobem zatěžovala, přitom však splňuje vysoké standardy pro koncového spotřebitele.

Unikátní Know-How

Přírodní polymer je vyráběn na základě patentované technologie.


Patent pro technologii výroby – tj. výrobní postup, kterým produkt vyráběn

Hydal přináší koncept, ve kterém je PHA vyrobeno z odpadu jednoduchým procesem za konkurenceschopnou cenu. Konec jeho životního cyklu je znám ještě před započetím výroby.

1. Krok Fermentace: mikrobiální fermentace, kde bakterie „konzumují“ použitý kuchyňský olej a přeměňují jej na granule PHA.

2. Krok Downstream: izolace polymeru z mikrobiálních buněk se nazývá downstreamovou fází.

3. Krok Přírodní PHA: Výsledný biopolymer ve formě práškových vloček je zpracován pro další využití.

.

Produkty

Coconut Peeling Milk

Přírodní polymer P3HB je ve sprchovém mléku v podobě bílých kousků, kde nahrazuje abrazivní funkci mikroplastů. Na rozdíl od umělých látek je zcela rozložitelný ve vodě. V čističce odpadních vod se rozloží v řádu dnů, ve volné přírodě během několika desítek dnů. Nezatěžuje tak přírodu a řeší jeden z nejzávažnějších problémů kosmetického průmyslu – mikroplasty a mikropolutanty. 

Organic Sunscreen

Nový opalovací krém s přírodní UV ochranou reaguje na znečištění vodních toků oxybenzonem a dalšími chemickými látkami, které se uvolňují z běžných opalovacích krémů s chemickými filtry. V případě minerálních UV filtrů jsou zásadním problémem environmentální dopady výroby, které klasifikuje LCA uvedená v další kapitole.

Problém s mikroplasty


Největší množství mikroplastů najdeme ve všech částech světových oceánů. Dostaly se dokonce i do jejich nejvzdálenějších částí. Uprostřed Jižního Indického Oceánu vědci naměřili průměrný počet 42 plastových mikročástic na jeden kubický metr. Nejvyšší míru znečištění  zaznamenali v severní části Atlantského oceánu v blízkosti Britského pobřeží.

Velká Británie se rozhodla tento problém řešit a začátkem letošního roku zakázala používání a prodej přípravků, které plastové částice obsahují. Ročně se jich jen ve Spojeném Království spotřebovalo okolo 680 tun.

Přírodní polymer P3HB je navržen pro:

Peelingové kosmeticke produkty

Přírodní šampony

Přírodní deodoranty

UV filtry

Získejte průběžné iformace o vývoji našich technologií a produtků.