Zveme Vás na on-line workshop v rámci Horizont 2020 WaysTUP!

Zveme Vás na online workshop představující dosažené výsledky a budoucí plány pilotního výzkumu 4: Bioplasty projektu Horizont 2020 WaysTUP!, jehož je Nafigate Corporation, a.s. jedním z řešitelů. 
WaysTUP! s podporou z programu Horizont 2020 si klade za cíl představit portfolio procesů přeměny městských bioodpadů na nové hodnotné produkty, jako jsou potravinářské a krmné přísady, bioethanol, biopolymery či bioplasty. Vstupními surovinami jsou například masný odpad, kávová sedlina, biologický odpad z domácností, použité fritovací oleje, celulózní odpad získaný z odpadních vod nebo odpad rostlin a splaškových kalů. Projekt má mimo jiné zlepšit vnímání městského bioodpadu veřejností a inspirovat k navýšení sběru městského bioodpadu. 
 

Nafigate Corporation a.s. se v projektu věnuje přeměně kávového oleje na biopolymer PHA určený pro další zpracování na bioplasty.

Workshop mapující výsledky práce od zahájení projektu v září 2019 se bude konat 12. 5. 2021 od 10 hodin. Podívejte se na program a pozvánku
Na workshop se stačí registrovat přes Google formulář a všechny podstatné informace k přihlášení vám budou doručeny s dostatečným předstihem.  
Těšíme se na Vás!