Získali jsme s CEPLANT projekt ELIIT

Společně s CEPLANT z Masarykovy Univerzity jsme získali prestižní projekt ELIIT.

Díky projektu jsem schopni vylepšit vlastnosti nanomateriálu na nejvyšší možnou  úroveň. Evropská Unie podpořila pouze 15 projektů z celé Evropy. My jsme jediným seskupením dvou projektů ze stejné země. 

Všichni již  víme, že nanovlákna dokážeme využít v rouškách pro lepší filtraci vzduchu. Využití je však mnohem širší, je jen nutné zdokonalit vlastnosti jako 

  • voděodolnost, 
  • odpuzování vody a propustnost, 
  • mechanické vlastnosti
  • a přilnavost.

Přesně na tyto oblasti se zaměřujeme ve společném projektu. Cílem je najít ty nejefektivnější způsoby k úpravě a zdokonalení nanomateriálů. 


#COSME_EU #ELIITProject