Společně s dalšími partnery jsme uspěli s projektem "ValueWaste" v rámci Horizon2020

Mezinárodní projekt "ValueWaste" podaný v rámci Horizon2020 - Rámcového programu EU pro výzkum a inovace uspěl s excelentním hodnocením a nachází se ve fázi grantové přípravy. Mezi 27 členů konsorcia bude vyplaceno více než 9 milionů eur. 

"ValueWaste" má za cíl ukázat zavedení nových hodnotových řetězců pro využití městských bioodpadů pro produkci výrobků s vyšší hodnotou prostřednictvím přístupu založeného na spolupráci všech zúčastněných subjektů v souladu s cirkulární ekonomikou. Projekt představí portfolio nových procesů přeměny městských bioodpadů na nové produkty vycházející z různých surovin, např. z masného odpadu, kávové sedliny, biologického odpadu z domácností, použitých fritovacích olejů, celulózního odpadu získaného z odpadních vod či z odpadu rostlin a splaškových kalů. Procesy povedou k výrobě potravinářských a krmných přísad, ochucovadel, kávového oleje, bioethanolu, biologických rozpouštědel, polyhydroxyalkanoátů, bioplastů atd. Bude provedeno hodnocení bezpečnosti konečného produktu i LCA (hodnocení životního cyklu) k posouzení dopadu na životní prostředí. Cílem je rovněž zlepšení současného vnímání městského bioodpadu jako možného zdroje ze strany občanů zainteresovaných zemí, tj součástí projektu je mimo jiné i zvyšování aktivní účasti občanů na sběru městského bioodpadu. Budou vytvořeny nové obchodní modely, které připraví vstup na trh pro prokázaná technologická řešení, jakož i pro konečné produkty, které z nich vyplývají. Projekt poskytne pokyny pro manažery měst i politická doporučení na úrovni EU.