Rozvoj trhu bioplastů. Zpráva 2019

Dynamický růst: globální výrobní kapacity bioplastů 2019-2024

Bioplasty představují kolem 1 procenta z více než 359 milionů tun plastů vyrobeného ročně. Ale s rostoucí poptávkou a vznikem sofistikovaných produktů a způsobů využití trh z bioplasty neustále roste a diverzifikuje se. Celosvětové výrobní kapacity bioplastů se zvýší z přibližně 2.11 milionu tun v roce 2019 na 2.43 milionů tun v roce 2024.

Vývoj materiálů a diverzifikace

Bioplastové alternativy existuji téměř pro jakýkoliv tradiční plastový materiál a jeho využití. Vzhledem k lepší dostupnosti bioplastů  pro komerční využití budou jejich výrobní kapacity během dalších 5 let dále diverzifikovat.

Využití a dělení na trhu

Bioplasty mají širokou škálu využití, od obalů až po spotřebitelské produkty jako je elektronika, automobilový průmysl a textil. Obalové materiály představují největší část spotřeby bioplastů s více než 53% (1.14 milionů tun) z celkového množství v roce 2019.

Podíl využití půdy pro bioplasty se odhaduje na 0,2 procenta

Půda, která je využívaná k pěstování obnovitelných surovin pro výrobu bioplastů, zůstává v roce 2019 přibližně na 0,79 milionu hektarů. Představuje tak pouhých 0,016 procenta z celkové rozlohy celosvětové zemědělské plochy 4,8 miliardy hektarů. S ohledem na stálý nárůst trhu se tento podíl do roku 2024 mírně zvýší na 0,024 procenta. Znovu se tak ukazuje, že se nejedná o konkurenci mezi obnovitelnou surovinou, určenou pro potravu a krmiva, a výrobu bioplastů.

Aktualizace těchto údajů

Aktualizace údajů trhu 2019 byla sestavena ve spolupráci s odborníky z institutu nova-Institute (Hürth, Německo). Grafy tržních údajů jsou k dispozici ke stažení na adrese: http://www.european-bioplastics.org/news/publications/.