NAFIGATE poskytuje českým univerzitám nanomateriály k testování

Za současné situace si velmi ceníme aktivit výzkumných týmů českých pracovišť a hledáme cestu jak co nejrychleji pomoci. Komunikujeme velmi úzce jak s CIIRC, tak s kolegy z VUT, kteří hledají materiály pro respirátory a roušky.

Tato spolupráce bude základem budoucího výzkumu a vývoje.