Hydal biopolymer byl přijat do sítě knihoven materiálů Material ConneXion!

Hydal biopolymer P3HB, který se vyrábí biotechnologií Hydal ze 100% odpadu ve formě použitého fritovacího oleje, obdržel certifikát „Material ConneXion Seal of Excellence“. Materiál byl nejdříve pečlivě vyhodnocen týmem vědců, aby stanovili, jaké úrovně inovace Hydal biopolymer P3HB dosahuje. Na základě výsledků, kterých dosáhl, se biopolymer začlenil do prestižní knihovny materiálů se sídlem v americkém New Yorku.

Material ConneXion je přední materiálovou designovou platformou pro nejvíce inovativní značky na světě. Knihovna materiálů má za cíl shromáždit nejzajímavější a nejcennější materiály z hlediska inovací, technických vlastností a potenciálu využití. Již více než 20 let Material ConneXion pracuje ve více než 20 průmyslových odvětvích a 75 oborech, aby poskytla klientům znalosti a zdroje potřebné k informovanému rozhodování o materiálech a designu.

Celý tým si přijetí do Material ConneXion velmi cení, protože tento úspěch demonstruje vysokou úroveň a inovativnost Hydal biopolymeru P3HB. Kromě toho zařazení do sítě MCX společnosti NAFIGATE umožňuje být v kontaktu s dodavateli z různých odvětví a představit materiál potenciálním klientům po celém světě.