Členka Talent Management týmu Hydalu získala prestižní cenu

Doktorandka Aneta Pospíšilová z Ústavu chemie materiálů FCH VUT získala 3. místo v soutěži o cenu Make our planet great again za environmentální a klimatický výzkum, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR společně s BNP Paribas. Tato cena má za cíl odměnit výzkumnou práci českých studentů v oblasti změny klimatu, životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

Odbornou porotu zaujalo téma její dizertace o poly-3-hydroxybutyrátu, jeho izolaci z bakterií a využití jako náhrady běžných plastů. Dizertaci Aneta Pospíšilová zpracovává v laboratoři bioplastů pod vedením Radka Přikryla.

Vlastnoruční ilustrace k tématu dizertační práce. Autor: Aneta Pospíšilová

“Na výzkumu PHB bioplastů u nás na fakultě pracuje velký tým. Já se zabývám především izolací polymeru z biomasy, a pak také hledáním možností využití v průmyslu, které by firma Nafigate, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, mohla realizovat.”, řekla Aneta Pospíšilová. Může jít například o dekorativní kosmetiku, která je mikroplastů doslova plná a nahrazení rozložitelnými alternativami je zde žádoucí.

Prototyp očních stínů s obsahem PHB. Autor: Aneta Pospíšilová

Účast v soutěži zahrnovala podrobné písemné představení dizertační práce a poté prezentaci v angličtině před porotou s následnou živou diskuzí, kterou toto aktuální téma vyvolává.

Více o soutěži Make our planet great again

Izolace PHB z biomasy. Autor: Aneta Pospíšilová

PHB po roztavení a zchlazení. Zleva žádoucí výsledek, vzorky se zbarvenou nečistotou, vzorek s nevhodnými materiálovými vlastnostmi. Autor: Aneta Pospíšilová