Biotechnologie Hydal

V souladu s přírodou


Technologie Hydal jako první na světě využívá k výrobě přírodního polymeru toxický odpad – použitý fritovací olej, kterého je v globálním měřítku přebytek.

Příroda vyrábí


Bakterie, které ke vzniku biopolymeru používáme, jsou součástí našeho ekosystému po milióny let, přibližně před dvěma miliardami let „přiletěly“ z vesmíru. Tyto bakterie neprodukují biopolymer bezúčelně – slouží jim jako rezervoár energie na “horší časy”.

Nový život odpadu


Hydal je technologie pro upcycling: z odpadního oleje se nerecykluje olej, ale produkuje se zcela jiný produkt – biopolymer.

Příroda „recykluje“


Příroda je dokonalá v tom, že to co vyrobí, umí znovu použít či zrecyklovat. Biopolymer je potravou pro jiné bakterie či organismy. Je tedy plně biologicky odbouratelný. Jinými slovy to znamená, že příroda jej plně využije v půdě i ve vodě.

Přeměna probíhá v následujících krocích

1. Fermentace


Mikrobiální fermentace, kde bakterie „konzumují“ použitý kuchyňský olej a přeměňují jej na granule PHA, které si ukládají uvnitř bakteriální buňky. Tento proces se běžně nazývá upstreamovou fází.

2. Downstream


Izolace polymeru z mikrobiálních buněk se nazývá downstreamovou fází. Tento proces zahrnuje rozpad mikrobiálních buněk, ze kterých se uvolňují granule PHA.

3. Přírodní PHA


Výsledný biopolymer ve formě práškových vloček může být zpracován na granule, do nichž se přidávají aditiva pro stabilizaci, zpracování a pro požadované konečné vlastnosti produktu. Každá směs je jedinečná dle použití v konečných produktech (např. směsi pro výrobu mulčovacích fólií) nebo pro kosmetické aplikace.

Co nám technologie přináší?


Hydal přináší koncept, ve kterém je PHA vyrobeno z odpadu jednoduchým procesem za konkurenceschopnou cenu. Konec jeho životního cyklu je znám ještě před započetím výroby.

Řešení globálního problému

Eliminace poškození životního prostředí mikroplasty a plasty.

Technologie pro upcycling

Z odpadního oleje se nerecykluje olej, ale vzniká zcela jiný produkt.

Biokompatibilita

S lidským tělem i ekosystémy.

Jasný konec životního cyklu produktů na bázi PHA

Biodegradabilita, recyklace, upcyklace.

Prevence produkce odpadu

Odpad není vytvářen již ve fázi vývoje produktu ani při samotné výrobě skrze využívání zbylé biomasy.

Materiálové využití odpadu

Jedna z priorit cirkulární ekonomiky.

Biologická rozložitelnost v půdě, vodě a mořích

PHA představuje potravu pro jiné bakterie či další organismy. Díky těmto vlastnostem je PHA plně biologicky odbouratelné, což jinými slovy znamená, že příroda jej zcela využije.

Biopolymer PHA produkují bakterie jako rezervoár energie na „horší časy“.

Bakterie se dostaly na planetu z vesmíru a jsou tak součástí našeho ekosystému po milióny let.

Stav vývoje technologie


Technologie Hydal se aktuálně nachází ve fázi TRL 9.V roce 2019 jsme ověřili vhodnost další odpadní suroviny – palmového oleje z kalů (sludge palm oil) – pro výrobu PHA.

Strategie pro vývoj aplikací – co, proč a s kým vyvíjíme?

Naše strategie vývoje aplikací je založena na tzv. prioritních aplikačních segmentech.

Poptávka vzniklá legislativou, např. nahrazení mikroplastů, využití odpadů.

Existuje realistická a profilovaná poptávka, např. nová materiálová základna pro 3D tisk, bio UV filtr, bio rozpouštědla. Spotřebitelé jsou ochotni platit za nová ekologická řešení.

Konečné aplikace/produkty eliminují poškozování ekosystémů a životního prostředí – biologicky rozložitelné a biokompatibilní bioplasty pro obalový průmysl.

Naše R&D projekty jsou věnovány těmto prioritním aplikacím, které jsou již v procesu řešení:

Talent Management

Tři z našich vedoucích vědců jsou mladší 30 let a představují mimořádné talenty, které tvoří koncepci Hydalu.

Koncept Open Science and Open Innovation (Otevřená věda a inovace) 

Se silným důrazem na mezinárodní spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci.

Vzdělávání o biopolymerech/bioplastech, plastech a cirkulární ekonomice

Edukativní aktivity jsou nedílnou součástí naší práce.

Přístup 360°

Naše řešení je navrženo tak, aby pokrylo celý životní cyklus výrobku, od vstupních surovin až do konce životnosti. Každý produkt, který vyvíjíme a nabízíme na trhu, má testy biologické rozložitelnosti v reálných podmínkách a LCA. Všechny tyto dokumenty jsou otevřeně sdíleny s odbornou veřejností.

První bioplast v nekonečném oběhu pod "taktovkou" přírody.

„Jsem z odpadu. Jako rostlinný olej jsem již naplnil své poslání a stal jsem se odpadem. Jako odpad ale mohu ničit kanalizační systémy či zdroje vody. Dostal jsem tedy novou příležitost. Česká biotechnologie Hydal mne vrátila do oběhu. Z odpadu jsem se stal biopolymerem PHA (polyhydroxyalkanoát). Odtud pochází i mé jméno Hydal. Byl jsem stvořen přírodou – bakteriemi, které jsou po miliony let součástí našeho ekosystému. Jsem biomateriál, který může nahradit mikroplasty a v některých aplikacích i syntetické plasty“.

V roce 2017 jsme zjistili, že je třeba vytvořit značku výrobků B2C, která bude použita pro vybrané produkty - jako jsou domácí 3D tiskové filamenty apod.

Tým biodivize


Lenka Mynářová

„Skutečnost, že se nám podařilo vyvíjet technologii po dobu 8 let a dosáhnout fáze TRL 9, není náhoda.“

Daniel Pohludka

„Z profesionálního hlediska: jedinečná biotechnologie, která se pro mě stala vášní. Jako člověk v ní vidím vynikající způsob přeměny neužitečného materiálu v něco velice užitečného pro lidstvo i životní prostředí“.

Stanislav Obruča

„Líbí se mi myšlenka Hydalu – přeměna problematického odpadu na něco hodnotného. Jsem hrdý na to, že mohu být součástí tohoto projektu od samého začátku.“

Přírodní polymer P3HB


Polyhydroxyalkanoáty (PHA) nebo polyhydroxy mastné kyseliny, jsou rodinou biologicky odbouratelných polyesterů. PHA mají jedinečné vlastnosti podobné syntetickým polymerům. 

Biopolymer PHB vyrobený biotechnologií Hydal je 100% biokompatibilní a biologicky rozložitelný, tj. v půdě, vodě, tedy i v  mořích se zcela se rozkládá na vodu, CO2 a zbývající biomasu. Neškodí životnímu prostředí ani lidem. 

Ocenění

Zamoření syntetickými plasty a mikroplasty


Plast je materiál s unikátními vlastnostmi, nicméně množství generovaného plastu a jeho nedostatečné zpracování a likvidace uvedli svět do globálního plastové krize.

Plasty kontaminovaly půdu, řeky i moře. Každý rok se do moří a oceánů dostane 8 až 12 milionů tun plastu a současných cca 150 milionů tun plastového odpadu znamená přibližně 23 milionů tun aditiv.

Mikroplasty byly detekovány i v pitné vodě a na odlehlých místech bez lidské činnosti. Přes tyto varovné údaje však spotřeba plastů exponenciálně roste a s tím i problém plastového znečištění. Reálně hrozí, že v roce 2050 bude v mořích stejné množství plastu jako ryb.

Napsali o nás


"V Nafigate vědí, že bez skutečného výrobku by byl úspěch technologie jen omezený, a tak už na trh přivedli sprchové mléko, mýdlo a chystají další kosmetické přípravky – všechny výrobky přitom používají místo klasických nebezpečných mikroplastů biopolymery vyrobené pomocí přírodních bakterií."

Získejte průběžné iformace o vývoji našich technologií a produtků.