Aktuality

NAFIGATE poskytuje českým univerzitám nanomateriály k testování

NAFIGATE poskytuje českým univerzitám nanomateriály k testování

Za současné situace si velmi ceníme aktivit výzkumných týmů českých pracovišť a hledáme cestu jak co nejrychleji pomoci. Komunikujeme velmi úzce jak s CIIRC, tak s kolegy z VUT, kteří hledají materiály pro respirátory a roušky.

Před čím nás nanovlákna umí ochránit?

Před čím nás nanovlákna umí ochránit?

Každý den můžete slyšet, co vše umí nanovlákna. Umí nás chránit před viry a bakteriemi. Pracujeme na tom už déle než 10 let. A rádi se s Vámi podělíme o to, jak to vlastně funguje. Proto s Vámi sdílíme 5 videí - jedno je o tom, jak vznikají nanovlákna - z kapky polymeru. A víte, že je to český objev, který opravdu změnil svět? U jeho zrodu stál prof. Jirsák z Technické univerzity v Liberci a Ladislav Mareš z Elmarco. Díky nim dnes máme nové materiály, která nás mohou chránit.

Zapomněli jsme, že ani zrnek písku není nekonečno

Zapomněli jsme, že ani zrnek písku není nekonečno

Písek je lidskou společností druhým nejužívanějším materiálem. Hned po vodě. Je všude – ve zdech domů, silnicích, taví se ve sklo a přidává se do kosmetických výrobků. OSN upozorňuje na rostoucí problémy spojené s těžbou písku a vyzývá k mezinárodní spolupráci v hledání a nacházení alternativních řešení.

Získejte průběžné informace o vývoji našich technologií a produktů