logo
Loading

 

 

 

About nanofibers

Nanofibre is invisible and so small and light that one gram of nanofibers would circle the Earth around the equator.

Nanofibres can do great things:

  • They have a huge surface - a membrane made of nanofibers with dimensions of 1 m2 has the same surface size as a football field,
  • small pore size - the pores between nanofibers have dimensions of about 20-10 nanometers. So they do not pass through batteries, viruses, allergens. But they can release the molecules of air.
  • Fiber diameter we can control according to what applications we need.

We can now produce nanofibers with new properties - they have a longer life, they can be washed, we can make washable composites.

Nanofibers are able to change the properties of a range of materials used or to make materials completely new. Their use is very wide.  At present, nanofibers are most used in air filtration, where they effectively remove submicron particles, including viruses and bacteria. High efficiency does not change over time, as with electrically charged filters, and the power consumption needed for filtration is much lower. Membranes for nanofiltration are capable of separating molecules in the size of 0.5 to 10 nm.

NANOFIBRES AND BUSINESS

Nanovlákna jsou nadějí při hledání řešení pro zásadní problémy rozvoje lidské společnosti – čištění a výroba pitné vody, mobilní zdroje energie, baterie umožňující skladování energie. Díky tomu, že tyto problémy zajímají milióny lidí, kteří čekají na jejich řešení /a bez jejich řešení není možný další rozvoj řady regionů s obrovskou potenciální poptávkou/ jsou nanovlákna velkou podnikatelskou příležitostí. Odhad budoucího vývoje poptávky po produktech s nanovlákny je velmi vysoký – očekává se až 40%  růst.

Podnikatelský potenciál  nanovláken je navíc umocněn tím, že na nanovlákna s rozměry nad 100 nm se na rozdíl od nanočástic nevztahuje regulace /a to ani v EU/ a jsou potenciálně vhodná i pro použití v potravinách nebo pro styk s potravinami.

TECHNOLOGY NANOSPIDERTM

NanospiderTMis designed to produce all kinds of organic and inorganic nanofibers. The whole assortment includes not only laboratory facilities for the research and development of nanofibres, but also production lines for small-scale production and industrial high-capacity lines. All of these devices work on the same NanospiderTM technology, based on polymer spinning by electrospinning. This makes it easy to extend the production from laboratory to industrial scale.

More information here