logo
Načítání

 

 

 

O biopolymerech

Biopolymery

Biopolymery jsou polymerní materiály, které jsou v přírodě tvořeny živými organismy. Příklady biopolymerů zahrnují celulózu, chitin, škrob, kaučuk, lignin, proteiny, které jsou tvořeny aminokyselinami, či např. PHA (Polyhydroxyalkanoáty). 


Vedle přírodních polymerů existují i syntetické polymery, které vznikají polymerizací, tedy kombinováním menších molekul nazývaných monomery do řetězce, který je držen kovaletními vazbami. Polymery jsou materiály složené z dlouhých opakujících se molekulárních řetězců a mají unikátní vlastnosti, které závisejí na typu spojené molekuly a na tom, jak jsou spojeny. 


Termín polymer se často používá k popisu plastů. Plasty jsou polymery s různými jedinečnými vlastnostmi, jako je nízká hustota, vysoká trvanlivost či tvarovatelnost, díky nimž pronikly téměř do všech oblastí našeho života. 


Hydal biopolymer P3HB

 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) nebo polyhydroxy mastné kyseliny, jsou rodinou biologicky odbouratelných polyesterů. PHA mají jedinečné vlastnosti podobné syntetickým polymerům. 


Biopolymer PHB vyrobený biotechnologií Hydal je 100% biokompatibilní a biologicky rozložitelný, tj. v půdě, vodě a na mořích se zcela se rozkládá na vodu, CO2 a zbývající biomasu. Neškodí životnímu prostředí ani lidem. 
Sprchové peelingové mléko s přírodním polymerem P3HB


Přírodní polymer P3HB je ve sprchovém mléku v podobě bílých kousků, kde nahrazuje abrazivní funkci mikroplastů. Na rozdíl od umělých látek je zcela rozložitelný ve vodě. V čističce odpadních vod rozloží v řádu dnů, ve volné přírodě během několika desítek dnů. Nezatěžuje tak přírodu a řeší jeden z nejzávažnějších problémů kosmetického průmyslu – mikroplasty a mikropolutanty.